Proclaimer

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het gemeente bestuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website terneuzen.nl of op websites waarnaar wordt verwezen. Tevens behoudt de gemeente Terneuzen te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk herstellen.

 

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.terneuzen.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's dan wel bij de eigenaar van hetgeen op deze pagina's weergegeven (bijvoorbeeld handelsmerken en logo's). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie ligt bij de eigenaren.

 

E-mail

Voor door u van de gemeente ontvangen e-mail geldt de E-mail Proclaimer.

  • Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een ondertekende brief verzoeken.
  • Dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Als dit bericht niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht dit terug te sturen naar de afzender zodat het alsnog naar het juiste adres kan worden gezonden.
  • Bij de verzending en ontvangst van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. De gemeente Terneuzen is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending en ontvangst van e-mail, of de niet tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert de gemeente Terneuzen haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.