Verenigingsondersteuning

Individueel kunnen er gesprekken plaatsvinden en daar waar mogelijk plannen opgesteld worden in samenwerking met de betreffende sportvereniging. SportPunt zal kijken wat ze voor de sportvereniging kunnen betekenen of naar wie ze desbetreffende sportvereniging kunnen doorverwijzen. Ondersteuning kan gegeven worden op verschillende gebieden waarvan wij er enkele noemen: werven van leden, tekort aan vrijwilligers en activiteiten gericht op bepaalde doelgroepen.

Voor gezamenlijke ondersteuning worden er themabijeenkomsten georganiseerd. De thema’s kunnen door sportverenigingen zelf aangegeven worden bij SportPunt. Indien er meerdere belangstellenden voor zijn, organiseren wij een bijeenkomst rondom het opgegeven thema. Voorbeelden van thema’s die al geweest zijn: sportsponsoring, omgaan met de media, tapen en bandageren en eerste hulp bij sportongelukken.

Voor meer informatie neem contact met ons op via ons e-mailadres sportpunt@terneuzen.nl.