Maatregelen bij niet naleven van onze huisregels

Maatregelen bij niet handhaven van onze huisregels:

Aard van overtreding

Toegangsverbod Inschakelen politie
Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (gedragsregels) 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Belediging personeel/bezoekers (schelden, grove taal) 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Dronkenschap 1-90 dagen Ter beoordeling zwembad
Bedreiging personeel/bezoekers (verbaal/non verbaal) Max. 1 jaar Ja
Molestatie personeel/bezoekers (lijfelijk geweld, vechtpartij) Max. 2 jaar Ja
Discriminatie personeel/bezoekers (opmerkingen en gedrag) Max. 1 jaar Ja
Diefstal Max. 1 jaar Ja
Aanranding/verkrachting/seksuele intimidatie/pedofilie Max. 5 jaar Ja
Gebruik van smartphone in de kleedaccommodatie van zwembaden, sporthallen en gymzalen 1-90 dagen Ter beoordeling sportcentrum
     

Per gebeurtenis kan volgens de richtlijn de duur van het toegangsverbod bepaald worden. Naast het zwembad/Sportcentrum Vliegende Vaart kan ook de strafrechter een toegangsverbod opleggen. Civiele en strafrechtelijke uitsluiting kunnen naast elkaar bestaan.